Partnerzy

1781210
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprzedni Tydzień
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Wszystkie
4
798
1654
1538555
2133
3703
1781210

Your IP: 3.238.235.248
2024-04-14 02:20

U podstaw powołania i działania Fundacji oraz od pierwszych dni swego istnienia Fundacja wspiera sport oraz inicjatyw sportowe ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki.

Ponadto prowadzimy szereg rozmów z podmiotami, w celu pozyskania partnerów, darczyńców, sponsorów, którzy zarażeni ideą sportu, oraz naszą determinacją, będą współtworzyć z nami szereg projektów, akcji oraz wspierać sport ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Celem naszych działań jest:

a) Wspieranie oraz organizacja sportu i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej.

b) Edukacja i wychowanie przez aktywność sportową w szczególności w zakresie profilaktyki, przeciw działania uzależnieniom.

c) Pomoc społeczna.

d) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

e)Działalności charytatywnej.

f) Ochrony i promocji zdrowia.

g) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

h) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

i)  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

j) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

k) Promocji i organizacji wolontariatu.

l) Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

ł) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nasze działania to realizujemy poprzez:

a) organizowanie i współorganizowanie, finansowanie i współfinansowanie zawodników i drużyn sportowych programów, kampanii społecznych i edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

b) Organizowanie prowadzenia wykładów, seminariów, konferencji, prelekcji, kampanii, szkoleń w zakresie działalności statutowej Fundacji.

c)Upowszechnianie wiedzy i informacji w celu przybliżenia problemów i tematyki stanowiących przedmiot  działalności Fundacji za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, sieci internetowych, plakatów, folderów i ulotek.

d)Prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej i telewizyjnej w zakresie objętymi celami Fundacji.

e)Wspierania organizacyjne i finansowe inicjatyw i działań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku zgodnie z celami Fundacji.